press

Vietnam – MIC i østerled

Vietnam – MIC i østerled

10.02.2008

I desember 2007 dro representanter for Ultima, MIC, Barratt Dues Musikkinstitutt og BIT 20 Ensemble til Vietnam. Med på lasset fulgte fulle sett med strykerstrenger til to orkestre, 320 kg noter, ekspertise innen musikkpedagogikk, bibliotek, organisasjon, markedsføring ......og to pianister.

Prosjektet Transposition er et utviklings- og utvekslingsprogram mellom Norge og Vietnam, initiert og ledet av Ultima-festivalen. Det kom i gang ved at dirigenten Jonathan Stockhammer fortalte direktør Geir Johnson i Ultima om sine dirigentoppdrag i Hanoi og Ho Chi Minh City (HCMC), om de kummerlige forhold som hersket og om sin drøm om å hjelpe. Ideen fenget Geir Johnson og i desember 2005 ble han med Stockhammer til Vietnam. Han så at Norge her kunne utrette mye og tok kontakt med den norske ambassaden i Hanoi, som fattet interesse for saken. I 2007 bevilget Utenriksdepartemenet støtte til et utviklingsprosjekt overfor orkestrene og konservatoriene i de to byene, i første omgang over tre år.

Hensikten med prosjektet er å gi grunnleggende hjelp, som oppgradering av orkestrenes instrumentpark og donasjon av noter. Også på det musikkpedagogiske og det organisatoriske plan trengs det bistand. For å kunne gjennomføre bistand på de områder som trengs har Ultima invitert en rekke institusjoner, og foruten Ultima og UD er MIC, Norsk Komponistforening, Barratt Due Musikkinstitutt, Nasjonalt senter for kunst og kulturutdanning, samt ensemblene BIT 20 og Bodø Sinfonietta i dag samarbeidspartnere. Under Ultima 2007 besøkte ledere fra de vietnamesiske institusjonene Oslo, der de hadde møter med disse partnerne.

Det har ikke manglet på europeiske delegasjoner som har troppet opp i Vietnam og meldt sin interesse for å hjelpe, uten at særlig mye har materialisert seg. Derfor gjør det inntrykk når en norsk delegasjon ankommer med musikals førstehjelp 80 sett strykerstrenger og orkesternoter til 140 verk av det klassiske standardreperoar til to orkestre med mangelfull instrumentpark og notearkiv bestående nesten utelukkende av fotokopier.

Copyright
Her står Vietnam overfor et problem. I januar i fjor gikk landet inn i Verdens handelsorganisasjon, noe som forutsetter anerkjennelse av Bernkonvensjonen, som igjen betyr at landet må respektere internasjonale regler for opphavsrett og copyright. Det er litt av en skute som skal snus: Uten vestlig valuta er det umulig å skaffe noter. Vietnam selv har ingen forleggervirksomhet. På konservatoriene i Hanoi og HCMC, med til sammen over 3000 elever, fra barn til studenter på diplomnivå, består undervisningsmaterialet av fotokopier.

18. desember arrangerte Institutt for musikkvitenskap i Hanoi en konferanse om opphavsrett og copyright. 16 innledere belyste ulike sider av problematikken. Tre av Transposition-delegasjonen, Geir Johnson, Hilde Holbæk-Hanssen fra MIC og komponist Per Magnus Lindborg hadde innlegg om systemer for publisering og rettigheter i Norge og rettighetsutfordringene i dagens digitale virkelighet. Under konferansen ble det klart at representanter for Vietnams undervisningssektor strever med å finne løsninger. Litt spesielt var det kanskje i norske ører å høre bekymringen hos lederen av det nystartete copyrightbyrået i Vietnam over at det så langt ikke var blitt idømt noen fengselstraff for overtredelsene av loven. Men han jobbet med saken!

MICs bidrag
MICs oppgave er å skaffe noter til bibliotekene i de fire institusjonene. Den enkleste biten er den som ble unnagjort i desember: Å skaffe orkesternoter av musikk som ikke lenger omfattes av opphavsrett (Bach, Mozart, Brahms, Tsjaikovskij osv.) til bruk i de to orkestrene. I tillegg til et substansielt kjøp fra det amerikanske forlaget Kalmus, hadde MIC med 13 kg Berlioz og Chopin fra biblioteket ved Norges musikkhøgskole.

Sistnevnte donasjon er forhåpentligvis en begynnelse: I oktober i fjor gikk det ut henstilling musikkbibliotek verden over, gjennom International Association of Music Libraries, om å avgi noter til Vietnam. For selv om UDs bevilgning til prosjektet er raus er behovet enormt, ikke minst på undervisningssiden. Alle kan ikke låne Beethovens klaversonater samtidig. Det trengs veldig mye noter om man skal komme fotokopieringen til livs. Dette burde ikke bare være en utfordring for Vietnam, men også for vestlige forlag. Kanskje tiden er inne for nye måter å distribuere musikken på? Det er store markeder som begynner å røre på seg i Østen.

Vietnamesisk klassisk musikkliv
- Hva skal Vietnam med vestlig kunstmusikk? - Har de ikke sin egen kulturarv å ta vare på? Det har de og det gjør de, men også på dette feltet trenger de bistand. Vietnam har 55 etniske folkegrupper, som alle har sin kultur. Mye etnisk musikk er i ferd med å gå tapt, så her trengs både norsk og internasjonal bistand for å redde det som reddes kan. Ikke minst trenger de hjelp til å oppspore lydopptak som europeiske musikkforskere har gjort i Vietnam gjennom tidene.

I likhet med Norge har Vietnam importert en kunstmusikkultur de ønsker å bevare. I 100 år som fransk koloni, fra midten av 1800-tallet, ble det bygd teatre, konsertinstitusjoner og konservatorier, og ved siden av den vietnamesiske, tradisjonelle musikken blomstret et klassisk musikkliv. Planen er at kombinasjonen av norske bistandsmidler og vietnamesisk omstillingsevne og innsatsvilje vil føre til en betydelig oppblomstring i Vietnams musikkliv.

 

http://www.ballade.no/nmi.nsf/doc/art2008020409290482633096


"...Ultima, a unique collaboration between 18 Norwegian institutions, is best in our part of the world at refl ecting contemporary music and sound art. Not to mention the art of performing .."
October 2008
Su M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
«‹‹   ››»

 

Kongensgate 4
NO-0153 Oslo, Norway

Tlf: +47 22 42 99 99
Fax: +47 22 42 42 18
Email: