Nutcracker Vietnam 6

NOVEMBER (HCMC) Nutcracker

Conductor:  Mer. A. Trần Vương Thạch
Choreography: Johanne Jakhelln Constant
Clara: Đinh Thị Diễm Trang
Nutcracker: Hồ Phi Điệp
Mr. Drosselmeyer: Đàm Đức Nhuận
Sugarplum – Sow Queen: Đoàn Vũ Minh Tú
Dewdrop – Admiral Doll: Trần Hoàng Yến
Performing:  HBSO Ballet
HBSO Female Choir & Symphony Orchestra
Cooperation with Transposition Program – Norway
20h00 November 29 and 30, 2013 at Opera House, 7 Cong Truong Lam Son Str., Ho Chi Minh City